بزرگسالان (زبان آموزان سری INTERCHANGE و PASSAGES)

640.000تومان

دسته:

توضیحات

زبان آموزان محترم مبلغ پرداختی فقط شامل هزینه ترم مورد نظر است و شامل هزینه کتاب نیست.
در صورت شروع ترم، برای تهیه کتاب های مورد نیاز دوره مورد نظر به صورت حضوری به آموزشگاه اطلس مراجعه کنید.