جذب مدرس در کانون زبان اطلس

شرایط جذب مدرس در کانون زبان بین المللی اطلس

متقاضیان برای تدریس در این کانون بایستی یکی از شرایط زیر را حائز باشند :

۱-    داشتن لیسانس و یا مدارج بالاتر در رشته های دبیری , ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی (افرادی که در کانون زبان اطلس دیپلم زبان دریافت کرده اند  میتوانند در آزمون جذب شرکت کنند به علت عدم استاندارد بودن و ضعیف بودن کیفیت آموزشی در دانشگاها , فارغ تحصیلان کانون اطلس نسبت به لیسانسیها در اولویت می باشند )

۲-    آشنایی کامل به زبان انگلیسی ۱ ( آندسته از متقاضیانی که رشته تحصیلی آنها غیر از انگلیسی می باشد و یا مقطع تحصیلی آنها زیر لیسانس هستند می توانند در امتحان جذب مدرسی شرکت کنند ) ۲ ( متقاضیان زیر لیسانس بایستی قبل از امتحان مدرسی حداقل ۲ ترم به عنوان زبان آموز در کانون زبان اطلس سابقه تحصیل داشته باشند.)

۳-     شایستگی در تدریس و داشتن سلامتی کامل و خوش برخورد

4-     کاندیداهای مدرسی بعد از قبولی درمصاحبه و پس از گذراندن دوره T.T.C بصورت آزمایشی در یکی از شعبات کانون زبان مشغول به تدریس خواهند بود و در صورت احراز شایستگی در تدریس و انضباط بعنوان مدرس ثابت خواهند شد.

5-  افرادی که سابقه موثر در تدریس داشته باشند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی فقط از طریق مصاحبه وبا تایید هیئت آموزشی میتوانند با این کانون همکاری کنند.

اگر شرایط جذب مدرس و همچنین توانایی تدریس را در خود می بینید قبل از همه چیز شخصا و بصورت حضوری با هماهنگی قبلی به شعبه باغمیشه مراجعه فرمایید تا اطلاعات شما برای همکاری و تدریس ثبت شود.

اطلس همچنین یک موسسه پرورش و آموزش دهنده مدرس زبان در ایران می باشد چه از فارغ التحصیلان خود اطلس و چه آن افراد آماتور و یا با سایقه تدریس کم که بعنوان کاندید مدرسی توسط دکتر آقامالی جذب شدند , توانستند در سایه و زحمات این موسسه و تبعیت از متد AGAMAttec رشد کنند و مدرس کارآمدی برای جامعه آموزشی باشند