کتاب ETİMOLOJİ

ETİMOLOJİ 

این اثر مهم که در سال 1990(1369) در خارج از کشور توسط دکتر آقامالی بچاپ رسید الان بعد از گذشت نزدیک به سی سال , باز هم یکی از مهمترین کتب در بخش ریشه شناسی واژگان انگلیسی است یعنی نحوه پیدایش کلمات در زبان انگلیسی و تجزیه و تحلیل آنها می باشد.خواننده این کتاب بعد از اتمام و مطالعه می تواند معانی بیش از 10هزار کلمه را در انگلیسی بداند و تسلط کامل به واژگانی که از زبانهای دیگر وارد انگلیسی شدند داشته باشد.