کتاب جدید گرامر جامع زبان انگلیسی

این اثر تمام نکات گرامری لازم مربوط به زبان انگلیسی را به روش حدالامکان آسان و به زبان ساده و جامع شرح میدهد و به علت داشتن فهرست کامل مطالب گرامری و نیز صفحات ضمینه ای، اطلاعات عمومی و ارائه صدها تست استاندار برای داوطلبان هر نوع امتحان زبان انگلیسی اعم از ورودی دانشگاهها، رشته های تخصصی زبان، اعزام  به خارج ، FCE , CAE , XPE , IELTS , TOFEL یکی از کاملترین ، آموزنده ترین و مفید ترین کتاب در زمینه زبان انگلیسی میباشد