جذب مدرس در کانون زبان اطلس

شرایط جذب مدرس در کانون زبان بین المللی اطلس

متقاضیان برای تدریس در این کانون بایستی یکی از شرایط زیر را حائز باشند :

۱-    داشتن لیسانس و یا مدارج بالاتر در رشته های دبیری , ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی (افرادی که در زبانکده اطلس دیپلم زبان دریافت کرده اند  میتوانند در آزمون جذب شرکت کنند به علت عدم استاندارد بودن و ضعیف بودن کیفیت آموزشی در دانشگاها , فارغ تحصیلان زبانکده اطلس نسبت به لیسانسیها در اولویت می باشند )

۲-    آشنایی کامل به زبان انگلیسی ۱ ( آندسته از متقاضیانی که رشته تحصیلی آنها غیر از انگلیسی می باشد و یا مقطع تحصیلی انها زیر لیسانس هستند می توانند در امتحان جذب مدرسی شرکت کنند ) ۲ ( متقاضیان زیر لیسانس بایستی قبل از امتحان مدرسی حداقل ۲ ترم به عنوان زبان آموز در زبانکده اطلس سابقه تحصیل داشته باشند.)

۳-     شایستگی در تدریس و داشتن سلامتی کامل و خوش برخورد

۴-     کاندیداهای مدرسی بعد از قبولی درمصاحبه و پس از گذراندن دوره T.T.C بصورت آزمایشی در یکی از شعبات زبانکده مشغول خواهند بود و در صورت احراز شایستگی در تدریس و انضباط بعنوان مدرس ثابت خواهند شد.

اگر شرایط جذب مدرس و همچنین توانایی تدریس را در خود می بینید قبل از همه چیز شخصا و بصورت حضوری با هماهنگی قبلی به شعبه باغمیشه مراجعه فرمایید تا اطلاعات شما برای همکاری و تدریس ثبت شود.

اطلس همچنین یک موسسه پرورش و آموزش دهنده مدرس زبان در ایران می باشد چه از فارغ التحصیلان خود اطلس و چه آن افراد آماتور و یا با سایقه تدریس کم که بعنوان کاندید مدرسی توسط دکتر آقامالی جذب شدند , توانستند در سایه و زحمات این موسسه و تبعیت از متد AGAMAttec رشد کنند و مدرس کارآمدی برای جامعه آموزشی باشند